6 lipca 2018

  • rekrutacja do liceum

    Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia w rekrutacji podstawowej do poszczególnych oddziałów: dwujęzyczny z rozszerzoną matematyką i fizyką - 196,48 z rozszerzoną biologią i chemią - 174,40 dwujęzyczny z rozszerzoną biologią i chemią - 192,44 dwujęzyczny z rozszerzoną matematyką i geografią - 198,19 dwujęzyczny z rozszerzonym j. polskim i historią...

31 grudnia 2018

  • Projekt "Chwytam Zmianę"

      II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie bierze udział w realizacji projektu "Chwytam zmianę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 . W ramach projektu, nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie uzyskają lub podniosą kompetencje doradcy zawodowego na szkoleniach...