11 czerwca 2018

 • wyniki sprawdzianu do liceum

  W systemie rekrutacji zostały opublikowane wyniki sprawdzianu umiejętności językowych z języka angielskiego. Sprawdzian był punktowany w skali 0-95 punktów i w tej skali wprowadzone są jego wyniki do systemu.   W dalszej rekrutacji do klas dwujęzycznych w Liceum Batorego są brani pod uwagę kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 40% punktacji...

15 czerwca 2018

 • rekrutacja do liceum

  15, 18 i 19 czerwca istnieje możliość zmiany listy prefernecji na złożonym w szkole wniosku o przyjęcie. W tym celu należy: anulować w szkole pierwszego wyboru wcześniej złożony wniosek (osobiście jeden z rodziców) przygotować, wydrukować i podpisać nowy wniosek dostarczyć nowy wniosek do szkoły pierwszego wyboru nie później niż do...

16 czerwca 2018

 • Nagrody Non Sibi

  Nagroda "Non Sibi" ufundowana przez Harcerską Fundację "Pomarańczarni" jest co roku przyznawana uczniom Liceum im. Stefana Batorego za aktywność społeczną, zaangażowanie w działanie dla innych i upowszechnianie idei służby.    - Nagroda to 1500 zł, z czego 500 zł będzie przeznaczone na kontynuację lub nowy projekt społeczny; - zgłosić do...

31 grudnia 2018

 • Projekt "Chwytam Zmianę"

    II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie bierze udział w realizacji projektu "Chwytam zmianę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 . W ramach projektu, nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie uzyskają lub podniosą kompetencje doradcy zawodowego na szkoleniach...