31 sierpnia 2020

  • Komunikat Dyrektora

      Komunikat Dyrektora z 31 sierpnia 2020   W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie wytycznych resortu edukacji opracowanych przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wprowadzam procedury organizacji pracy Szkoły od 1 września...

14 września 2020

  • Zmiana planu lekcji

    Od najbliższego poniedziałku (14 września) obowiązuje nowy plan lekcji, dostępny pod adresem http://www.batory.edu.pl/plan/2020_09_14/index.html Sale lekcyjne zostaną dodane do planu w poniedziałek (proszę nie przywiązywać się do obecnych wpisów). W dzienniku elektronicznym plan lekcji będzie uzupełniany sukcesywnie w przyszłym tygodniu.