3 kwietnia 2019

15 kwietnia 2019

  • Otwarty konkurs w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego

    Otwarty konkurs w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na rok szkolny 2019/2020   Dyrektor  II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawie ogłasza otwarty konkurs ofert (bez zasad udzielania zamówień publicznych) w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na semestry. Propozycje programowe powinny uwzględnić zapotrzebowanie...

30 kwietnia 2019

  • Podaruj Batoremu swój 1%

    Jak co roku prosimy o przekazanie swojego 1% podatku na Fundację Pomarańczarni. Fundacja wspomaga szkołę w remontach zabytkowego budynku.