14 listopada 2019

  • Zebrania wychowawców z rodzicami

    godz. 17.30 – zebrania wychowawców z rodzicami, godz. 18.00 – spotkania nauczycieli z rodzicami, godz. 18.15 - spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas III Aj, B, Bj, Cj, Ej dotyczące egzaminu maturalnego (Aula)