24 marca 2017

  • Projekt "Chwytam Zmianę"

      Zespół Szkół nr 66 w Warszawie bierze udział w realizacji projektu "Chwytam zmianę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 . W ramach projektu, nauczyciele Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie uzyskają lub podniosą kompetencje doradcy zawodowego na szkoleniach i studiach podyplomowych, które później wykorzystają w...

5 lipca 2017

  • rekrutacja do liceum

    Na terenie szkoły są wywieszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Każdy z kandydató może zobaczyć też wynik swojej rekrutacji w elektronicznym systemie http://warszawa.edu.com.pl. Wraz z oryginałami świadecwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyników egzaminu gimnazjalnego kandydaci w dniach 6-14 lipca powinni dostarczyć: 3 fotografie kartę zdrowia z gimnazjum...