30 kwietnia 2017

Uprzejmie prosimy o przekazanie 1% podatku PIT dla Harcerskiej Fundacji Turystycznej "Pomarańczarni", nr KRS 0000211613. Fundacja ta wspomaga 23WDH "Pamarańczarnia" oraz różnego rodzaju działania w Gimnazjum i Liceum. Jednym ze statutowych celów Fundacji jest remont zabytkowego budynku przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.

Korzystając z wpłat z 1% oraz środków od prywatnych sponsorów (wychowanków szkoły) planujemy utworzyć fundusz stypendialny dla wybitnie uzdolnionej młodzieży oraz przygotowujemy plan służący odtworzeniu przedwojennego wystroju auli i dostosowaniu jej do współczesnych standardów.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz naszej szkoły należy w odpowiednie pola zeznania podatkowego wpisać:

numer KRS OPP, czyli 0000211613

kwotę jaką chcemy przekazać, ale nie większą niż 1% należnego podatku

w rubryce "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" wpisujemy na co mają być przekazane pieniądze, czyli remont Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego

W następnym polu można wyrazić zgodę na przesłanie przez US informacji do Fundacji identyfikujących podatnika (imię, nazwisko i adres). Jeżeli Państwo nie wyrazicie takiej zgody, do Fundacji zostaną przekazane informacje dotyczące Państwa decyzji odnośnie sposobu dysponowania przekazanymi pieniędzmi, tj. kwota i cel.

Mogą Państwo zobaczyć również odpowiednie strony formularzy PIT z wypełnionymi już ww danymi (poza kwotą) w różnych formularzach: