31 marca 2017

Zgodnie ze statutem uczniowie klas pierwszych liceum (klas wg polskiej podstawy programowej i klas z programem Matury Międzynarodowej) do końca marca wybierają przedmioty, których będą się uczyli od klasy II. Poniżej dostępne są druki deklaracji wyboru przedmiotów.