22 listopada 2017

22 i 23 listopada 2017 odbędzie się próbny egzamin dla klas trzecich gimnazjalnych:

22 listopada - arkusze "historia i wos" oraz "język polski"

23 listopada - arkusze "przedmioty przyrodnicze" oraz "matematyka"