14 grudnia 2017

17:30 - zebrania z wychowawcami

18:00 - dzień otwarty