11 stycznia 2018

17:30 - zebrania wychwawców z rodzicami

18:00 - spotkania indywidualne z nauczycielami