12 stycznia 2018

W pokoju Rady Rodziców można nabyć okolicznościowe kalendarze wydane na 100-lecie szkoły.

Cena: Duży z autografami - 100 zł, duży - 50 zł, mały - 25 zł