16 czerwca 2018

Nagroda "Non Sibi" ufundowana przez Harcerską Fundację "Pomarańczarni" jest co roku przyznawana uczniom Liceum im. Stefana Batorego za aktywność społeczną, zaangażowanie w działanie dla innych i upowszechnianie idei służby. 

 
- Nagroda to 1500 zł, z czego 500 zł będzie przeznaczone na kontynuację lub nowy projekt społeczny;
- zgłosić do Nagrody można siebie, koleżanki i kolegów ze Szkoły, wychowanków - aktualnych uczniów Batorego;
- jedna osoba może zgłosić kilka osób (w osobnych zgłoszeniach);
- nominacje można zgłaszać elektronicznie:  https://goo.gl/forms/GIIHa1yA2ZgWGFpG3  lub w formie papierowej do Profesor Anny Bogdańskiej do 10.06
- osoba/y nominowany/e będą musiały do 16.06 napisać mail na adres nonsibi@pomaranczarnia.org w celu potwierdzenia chęci udziału w Konkursie, uściślenia i uzupełnienia informacji o swoim zaangażowaniu wolontariackim;
- pytania można kierować na adres nonsibi@pomaranczarnia.org
 
Pełny regulamin Konkursu: goo.gl/jYgfUv
 
Dziękujemy za zgłoszenia!