11 czerwca 2018

W systemie rekrutacji zostały opublikowane wyniki sprawdzianu umiejętności językowych z języka angielskiego. Sprawdzian był punktowany w skali 0-95 punktów i w tej skali wprowadzone są jego wyniki do systemu.

 

W dalszej rekrutacji do klas dwujęzycznych w Liceum Batorego są brani pod uwagę kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 40% punktacji z testu, tj. 38 punktów.

W dalszej rekrutacji do klas międzynarodowych w Liceum Batorego są brani pod uwagę kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% punktacji z testu, tj. 57 punktów.

 

W rekrutacji punkty te będą mnożone przez 0,27 i wynik tego mnożenia będzie sumowany z pozostałymi punktami rekrutacyjnymi (maksymalnie 25,65 punktów).

UWAGA. Zgodnie z porozumieniem zawartym między szkołami w rekrutacji do innych szkół objętych tym samym sprawdzianem progi i przeliczniki mogą być różne.

 

Kandydaci, którzy nie zaliczyli sprawdzianu nie muszą zmieniać podania. System automatycznie wykluczy z ich listy preferencji klasy, w których nie spełnili odpowiednich warunków naboru. Mimo tego szkoła pierwszego wyboru pozostaje niezmieniona i może wystąpić sytuacja, w której kandydat będzie składał 22-27 czerwca kopie dokumentów w szkole, do której nie będzie rozparywany.