15 czerwca 2018

15, 18 i 19 czerwca istnieje możliość zmiany listy prefernecji na złożonym w szkole wniosku o przyjęcie. W tym celu należy:

  • anulować w szkole pierwszego wyboru wcześniej złożony wniosek (osobiście jeden z rodziców)
  • przygotować, wydrukować i podpisać nowy wniosek
  • dostarczyć nowy wniosek do szkoły pierwszego wyboru nie później niż do 19 czerwca do godziny 16:00 (w przypadku wysyłki pocztą/kurierem liczy się data dostarczenia przesyłki do szkoły)

Anulować wnioski i składać nowe możnaL

  • 15 czerwca w godzinach 10:00-15:00
  • 18 czerwca w godzinach 8:00-15:00
  • 19 czewrca w godzinach 8:00-16:00