15 czerwca 2020

Aktualizacja terminarza rekrutacji. Podstawowe terminy:

 • 15-22 czerwca składanie wniosków
  • zachęcamy do złożenia elektronicznie przez system
  • do klasy biol-chem wnioski składa się do 10 lipca (można razem ze świadectwem ukończenia szkoły)
 • 30 czerwca - sprawdzian z angielskiego do klas dwujęzycznych i IB
  • 10:00 - kandydaci z nazwiskami zaczynającymi się na litery A ... O
  • 14:00 - kandydaci z nazwiskami zaczynającymi się na litery P ... Ż
 • 26 czerwca - 10 lipca - składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły
 • 30 lipca - sprawdzian z angielskiego do klas dwujęzycznych i IB (termin dodatkowy, dla kandydatów, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu 30 czerwca)
  • 10:00 - wszyscy zgłoszeni kandydaci, którzy na zaakceptowanym podaniu mają wymienioną klasę dwujęzyczną a nie przystąpili do sprawdzianu 30 czerwca
 • 31 lipca - 4 sierpnia - składanie kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu po 8 klasie
  • w tym terminie istnieje możliwość zmiany wcześniej złożonego podania. Aby anulować wcześniej złożone podanie jeden z opiekunów prawnych kandydata musi osobiście w szkole zgłosić taką chęć albo jeżeli zmiana nie spowoduje zmiany szkoły pierwszego wyboru, przysłać nam pismo ogólne przez epuap z prośbą o anulowanie podania z podaniem nr PESEL kandydata. Po odblokowaniu przez szkołę możliwości edycji podania, należy ustalić nową listę preferowanych klas i złożyć takie podanie wraz z kopiami świadectwa i zaświadczenia do aktualnej szkoły pierwszego wyboru.
  • dokumenty należy złożyć w szkole lub przesłać pocztą/kurierem - muszą jednak dotrzeć do szkoły do 4 sierpnia włącznie
 • 13-18 sierpnia - składanie oryginałów świadectwa i zaświadczenia (oraz pozostałych dokumentów)

Minimalne progi punktowe:

 • (1A) [D] mat-fiz - 183,65
 • (1B) [O] biol-chem-mat - 170,00
 • (1C) [D] geogr-mat - 181.44
 • (1E) [D] pol-hist - 168.63
 • (1ib) [M] Międzynarodowa Matura - 191.14

Kompletne informacje są na stronie http://batory.edu.pl/dla-kandydatow/liceum