15 czerwca 2020

Aktualizacja terminarza rekrutacji. Podstawowe terminy:

  • 15-22 czerwca składanie wniosków
  • 30 czerwca - sprawdzian z agielskiego do klas dwujęzycznych i IB
  • 26 czerwca - 10 lipca - składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły
  • 31 lipca - 4 sierpnia - składania kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu po 8 klasie
  • 13-18 sierpnia - składanie oryginałów świadectwa i zaświadczenia (oraz pozostałych dokumentów)

 

Kompletne informacje są na stronie http://batory.edu.pl/dla-kandydatow/liceum