30 listopada 2020

 

Komunikat Dyrektora z 31 sierpnia 2020

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie wytycznych resortu edukacji opracowanych przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wprowadzam procedury organizacji pracy Szkoły od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

 

 

                                                                     Barbara Kordas – Dyrektor Szkoły

 Procedury organizacji pracy Szkoły