UWAGA !

Szkoła nie prowadzi dodatkowego naboru do klas drugich licealnych (2ib) rozpoczynających program Matury Międzynarodowej w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do programu IB (po I klasie polskiego L.O.)

W czasie rekrutacji kandydaci przystępują do sprawdzianów z 6 przedmiotów wybranych do nauki w programie IB. Sprawdziany składają się z częsci pisemnych i części ustnych.