Szkoła nie organizuje naboru do klasy 2IB (z Maturą Międzynarodową, pierwszy rok programu) na rok szkolny 2016/2017 z powodu braku miejsc.