UWAGA !

Szkoła nie prowadzi dodatkowego naboru do klas drugich licealnych (2ib) rozpoczynających program Matury Międzynarodowej w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminarz w roku 2018

Składanie wniosków: do 13 czerwca 2018

Opłata 100 zł na konto IB Rady Rodziców: do 15 czerwca 2018

numer konta: 44 1090 1043 0000 0001 3334 4504

odbiorca: Rada Rodziców przy 33. Gimnazjum i II L.O. im. Stefana Batorego; 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 6

opis: Imię i Nazwisko - opłata za egzamin do klasy 2IB

Sprawdzian pisemny: 19 czerwca 2018, godz. 9:00

Rozmowa: 21 czerwca 2018, godz. 9:00

Wyniki: 22 czerwca 2018