Składanie wniosków: do 14 czerwca 2017

Opłata 100 zł na konto IB Rady Rodziców: do 19 czerwca 2017

numer konta: 44 1090 1043 0000 0001 3334 4504

odbiorca: Rada Rodziców przy 33. Gimnazjum i II L.O. im. Stefana Batorego; 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 6

opis: Imię i Nazwisko - opłata za egzamin do klasy 2IB

Sprawdzian pisemny: 20 czerwca 2017, godz. 9:00

Sprawdzian ustny: 22 czerwca 2017, godz. 9:00

Wyniki: 23 czerwca 2017