W związku z wejściem w życie Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz 59) informujemy, że nie będzie naboru do naszego Gimnazjum ani nie będziemy uruchamiali dwujęzycznych klas siódmych Szkoły Podstawowej.