Nauka drugiego języjka obcego w Liceum im. Stefana Batorego opiera się rozwiązaniu organizacyjnym jakim jest nauczanie w grupach międzyklasowych reprezentujących dany poziom znajomości języka.

Możliwości wyboru nauki języków obcych w większości klas "Batorego" są następujące (dowolne dwa):

  • francuski
  • niemiecki
  • rosyjski (od podstaw)
  • hiszpański (od podstaw)
  • włoski (od podstaw)

W niektórych klasach wybór ten może zostać ograniczony.

Spełnienie oczekiwań dotyczących preferencji nauki danego języka jest uzależnione od ilości zgłoszeń do danej grupy językowej. Grupy liczą od 14 do 19 osób.