Nauka drugiego języjka obcego w Liceum im. Stefana Batorego opiera się rozwiązaniu organizacyjnym jakim jest nauczanie w grupach międzyklasowych reprezentujących dany poziom znajomości języka.

Możliwości wyboru nauki drugiego języka obcego w większości klas "Batorego" są następujące:

  • francuski
  • niemiecki
  • rosyjski (od podstaw)
  • hiszpański (od podstaw)
  • włoski (od podstaw)

W niektórych klasach wybór ten może zostać ograniczony. W rekrutacji na rok 2018/19 w klasie dwujęzycznej biologiczno-chemicznej do wyboru będzie jedynie j. niemiecki (jako kontynuacja) i język hiszpański (od podstaw).

Spełnienie oczekiwań dotyczących preferencji nauki danego języka jest uzależnione od liczby zgłoszeń do danej grupy językowej. Grupy liczą od 14 do 19 osób.