Rekrutacja dla uczniów powracających z zagranicy (do klasy I)

  • składanie wniosków do 13 czerwca 2018
  • egzamin (część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza) oraz dodatkowo egzamin z języka angielskiego (dotyczy tylko kandydatów do klas dwujęzycznych i preIB) odbędzie się 20 czerwca 2018, godz. 10:00