Rekrutacja dla uczniów powracających z zagranicy (do klasy I)

  • składanie wniosków do 14 czerwca 2017
  • egzamin (część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza) oraz dodatkowo egzamin z języka angielskiego (dotyczy tylko kandydatów do klas dwujęzycznych i preIB) odbędzie się 20 czerwca 2017, godz. 9:00