Rekrutacja dla uczniów powracających z zagranicy (do klasy I)

  • składanie wniosków do 19 czerwca 2019
  • egzamin odbędzie się 24 czerwca 2019, godz. 10:00

Egzamin dla kandydatów do klas I po szkole podstawowej (liceum czteroletnie) składa się z części:

  • język polski
  • matematyka
  • język angielski (dotyczy tylko kandydatów do klas dwujęzycznych i preIB)

Egzamin dla kandydatów do klas I po gimnazjum (liceum trzyletnie) składa się z części:

  • humanistyczna
  • matematyczno-przyrodnicza
  • język angielski (dotyczy tylko kandydatów do klas dwujęzycznych i preIB)

Na egzamin zapraszamy z przyborami do pisania oraz dokumentem (paszport, dowód osobisty, legitymacja szkolna ze zdjęciem)