TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

 

 Od 01.09.20r. do 15.01.21r.

 

 

 

03.09.2020r.

(czwartek)

godz. 17:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych (aula).

Po spotkaniu

w auli

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych m.in. wybór „trójek klasowych”.

10.09.2020r. (czwartek)

                  

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III m. in. wybór „trójek klasowych”

14.10.2020r.

(środa)

godz. 11:00

Ślubowanie uczniów klas I-szych

(szczegóły w oddzielnym komunikacie)

05.11.2020r.

(czwartek)

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

 

 

godz. 18:00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

godz. 18:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami „trójek” klasowych kl. III L.O. na temat studniówki 

godz. 18:30

Spotkania Dyrekcji z rodzicami uczniów klas III L.O. na temat procedur egzaminu maturalnego

17.12.2020r. (czwartek)

godz.17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami.

 Poinformowanie rodziców o przewidywanych zagrożeniach.

godz.18:00

 

„dzień otwarty” (wszystkie klasy),

spotkanie „trójek” klasowych klas III L.O.- studniówka

 

23.12.20r. – 31.12.20r.  zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

 

Od 26.01.21r. do 25.06.21r.

 

 

 

14.01.2021r. (czwartek)

godz. 17:30

 

Zebrania  wychowawców z rodzicami-oceny śródroczne

(wszystkie klasy)

godz. 18:00

,,dzień otwarty” (wszystkie klasy)

 

 

 

 

FERIE ZIMOWE  od 4.01.21r. do 15.01.21r.

 

 

 

06.02.2021r.

(sobota)

godz. 20:00

 

Studniówka

25.03.2021r.

1 kwietnia 2021

Godz. 17:30

Informacja dla rodziców uczniów klas III L.O. o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych (wpis do dziennika elektronicznego)

   

8 kwietnia 2021

Godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami (lub spotkania indywidualne)

 

 

                      01.04.21r.- 06.04.2021r. wiosenna przerwa świąteczna

 

 

10.06.2021r. (czwartek)

Godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów

o przewidywanych zagrożeniach i ocenach rocznych oraz propozycjach ocen zachowania.

Godz. 18:00

„dzień otwarty”

25.06.21r. (piątek) ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 godz. 9:00 – klasy I

godz.11:00 – klasy II