TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

 I PÓŁROCZE

Od 01.09.21r. do 14.01.22r.

 

09.09.2021r.

(czwartek)

                  

godz. 17:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych (aula).

Po spotkaniu

w auli

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych m.in. wybór „trójek klasowych”.

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III m. in. wybór „trójek klasowych”

14.10.2021r.

(czwartek)

godz. 10:00

 

Święto Szkoły. Ślubowanie uczniów klas I-szych

(szczegóły w oddzielnym komunikacie)

04.11.2021r.

(czwartek)

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

 

 

godz. 18:00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

godz. 18:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas III L.O. na temat procedur egzaminu maturalnego

godz. 18:30

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami „trójek” klasowych kl. III L.O. (po gimnazjum) na temat studniówki 

16.12.2021r. (czwartek)

godz.17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami.

 Poinformowanie rodziców o przewidywanych zagrożeniach.

godz.18:00

 

„dzień otwarty” (wszystkie klasy),

spotkanie „trójek” klasowych klas III L.O.- studniówka

 

23.12.21r. – 31.12.21r.  zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

II PÓŁROCZE

Od 17.01.22r. do 24.06.22r.

 

20.01.2022r. (czwartek)

godz. 17:30

 

Zebrania  wychowawców z rodzicami-oceny śródroczne

(wszystkie klasy)

godz. 18:00

,,dzień otwarty” (wszystkie klasy)

22.01.2022r.

(sobota)

godz. 20:00

 

Studniówka

 

FERIE ZIMOWE  od 31.01.22r. do 11.02.22r.

 

31.03.2022r.

(czwartek)

Godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

 Informacja dla rodziców uczniów klas III L.O. (po gimnazjum) o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych.

Godz. 18:00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

 

                      14.04.22r.- 19.04.2022r. wiosenna przerwa świąteczna

 
 

 

02.06.2022r. (czwartek)

 

 

Godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów

o przewidywanych zagrożeniach i ocenach rocznych oraz propozycjach ocen zachowania.

Godz. 18:00

„dzień otwarty”

24.06.22r. (piątek) ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 godz. 9:00 – klasy I

godz.11:00 – klasy II i III (po szkole podstawowej)