Od 01.09.2016r. do 13.01.2017r.

 

08.09.2016r. (czwartek)

 • godz. 17.00 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych Gimnazjum i Liceum (aula)
 • godz. 17.40 Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych Gimnazjum i Liceum, dotyczące m.in. wyboru "trójek klasowych"

 

22.09.2016r. (czwartek)

 • godz. 17.30 Zebrania wychowawców z rodzicami, m.in. wybór "trójek klasowych" (oprócz klas pierwszych)

 

23.09.2016r. (piątek)

Święto Szkoły - ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum i Liceum (szczegóły w oddzielnym komunikacie)

 

03.11.2016r. (czwartek)

 • godz. 17.30 Zebrania wychowawców z rodzicami (wszystkie klasy)
 • godz. 18.00 "Dzień otwarty" (wszystkie klasy)
 • godz. 18.00 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami "trójek klasowych" kl. III Liceum na temat studniówki
 • godz. 18.30 Spotkania Dyrekcji z rodzicami uczniów klas III Liceum na temat procedur egzaminu maturalnego oraz z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum na temat procedur egzaminu gimnazjalnego

 

15.12.2016r. (czwartek)

 • godz. 17.30 Zebrania wychowawców z rodzicami - poinformowanie rodziców o przewidywanych zagrożeniach
 • godz. 18.00 "Dzień otwarty" (wszystkie klasy), spotkanie "trójek klasowych" klas III Liceum dotyczące studniówki

 

23.12 - 31.12.2016r. Zimowa przerwa świąteczna

 

12.01.2017r. (czwartek)

 • godz. 17.30 Zebrania wychowawców z rodzicami - oceny śródroczne
 • godz. 18.00 "Dzień otwarty" (wszystkie klasy)

 

Od 16.01.2017r. do 23.06.2017r.

 

21.01.2017r. godz. 20.00 (sobota) Studniówka

 

13.02 - 26.02.2017r. Ferie Zimowe

 

09.03.2017r. (czwartek)

 • godz. 17.30 Zebrania wychowawców z rodzicami (wszystkie klasy)
 • godz. 18.00 "Dzień otwarty" (wszystkie klasy)

 

06.04.2017r. (czwartek)

 • godz. 17.30 Zebrania wychowawców z rodzicami - poinformowanie rodziców uczniów klas III Liceum o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych
 • godz. 18.00 "Dzień otwarty"

 

13.04 - 18.04.2017r. Wiosenna przerwa świąteczna

 

01.06.2017r. (czwartek)

godz. 17.30 Zebrania wychowawców z rodzicami - poinformowanie rodziców uczniów klas gimnazjalnych i licealnych o przewidywanych zagrożeniach i ocenach rocznych oraz propozycjach ocen z zachowania

godz. 18.00 "Dzień otwarty"

 

23.06.2017r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego

godz. 9.00 Liceum

godz. 11.00 Gimnazjum