Terminarz spotkań z rodzicami 

Terminarz spotkań z rodzicami

 

Od 02.09.19r. do 17.01.20r.

 

05.09.2019r.

(czwartek)

godz. 17:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych (aula).

Po spotkaniu

w auli

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych m.in. wybór „trójek klasowych”.

05.09.2019r. (czwartek)

                  

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III m. in. wybór „trójek klasowych”

14.10.2019r.

(poniedziałek)

godz. 11:00

Ślubowanie uczniów klas I-szych

(szczegóły w oddzielnym komunikacie)

14.11.2019r.

(czwartek)

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

 

 

godz. 18:00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

godz. 18:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami „trójek” klasowych kl. III L.O. na temat studniówki 

godz. 18:30

Spotkania Dyrekcji z rodzicami uczniów klas III L.O. na temat procedur egzaminu maturalnego

19.12.2019r. (czwartek)

godz.17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami.

 Poinformowanie rodziców o przewidywanych zagrożeniach.

godz.18:00

 

„dzień otwarty” (wszystkie klasy),

spotkanie „trójek” klasowych klas III L.O.- studniówka

 

23.12.19r. – 31.12.19r.  zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 20.01.20r. do 26.06.20r.

 

25.01.2020r.

(sobota)

godz. 20:00

 

Studniówka

06.02.2020r. (czwartek)

godz. 17:30

 

Zebrania  wychowawców z rodzicami-oceny śródroczne

(wszystkie klasy)

godz. 18:00

,,dzień otwarty” (wszystkie klasy)

 

 

 

FERIE ZIMOWE  od 10.02.20r. do 21.02.20r.

 

 

09.04.20r.- 14.04.2020r. wiosenna przerwa świąteczna

 

 

16.04.2020r.

(czwartek)

Godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

Informacja dla rodziców uczniów klas III L.O. o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych do 8.04.2020 (wpis ocen do e-dziennika)

Godz. 18:00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

 

 
 

 

 

 

04.06.2020r. (czwartek)

Godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów

o przewidywanych zagrożeniach i ocenach rocznych oraz propozycjach ocen zachowania.

Godz. 18:00

„dzień otwarty”

26.06.20r. (piątek) ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 godz. 9:00 - klasy pierwsze

godz 11:00 - pozostałe klasy


  

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy nauczycieli. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

1

02.01.2020r.

(czwartek)

Dzień po Nowym Roku

2

03.01.2020r.

 (piątek)

Dzień po Nowym Roku

3

04.05.2020r.

(poniedziałek)

Matura pisemna – j. polski (poziom podstawowy)

4

05.05.2020r.

(wtorek)

Matura pisemna – matematyka (poziom podstawowy)

5

06.05.2020r.

(środa)

Matura pisemna – j. angielski (poziom podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny)

6

07.05.2020r.

        (czwartek)

Matura pisemna

7

08.05.2020r.

           (piątek)

Matura pisemna

8

      12.06.2020r.

(piątek)

Dzień po Bożym Ciele

9

22.06.2020r. (poniedziałek)

Dzień wolny dla L.O. (rady klasyfikacyjne)

 

14.10.2019r. (poniedziałek) -  Święto Szkoły, ślubowanie uczniów klas I-szych

 

15.10.2019r. (wtorek) – koncert z okazji ukończenia remontu auli