Regulaminy biblioteki Liceum im. Stefana Batorego

Regulamin wypożyczalni

Prawa i warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne
 3. Czytelnik odpowiada materialnie za zagubienie lub zniszczenie książki
 4. Wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego
 5. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z nie odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką

Wypożyczanie książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko po wypełnieniu rewersu
 2. Zamówione książki należy odebrać tego samego lub następnego dnia, potem zostaną zwrócone do magazynu lub wypożyczone innym osobom.
 3. Jednorazowo czytelnik może mieć na swym koncie 5 książek przez okres 1 miesiąca. Za zgodą bibliotekarza można termin zwrotu prolongować na kolejny okres
 4. O wypożyczaniu większej niż regulaminowa ilość woluminów decyduje indywidualnie bibliotekarz dyżurujący w wypożyczalni
 5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień
 6. Książki z księgozbioru podręcznego wypożyczalni mogą być wypożyczone poza bibliotekę za zgodą bibliotekarza pełniącego dyżur w wypożyczalni
 7. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

Regulamin czytelni

 1. W czytelni obowiązuje cisza
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów: z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do półek i może sam wybierać potrzebne książki i czasopisma
 4. wypożyczeniu książki z księgozbioru czytelni oraz o terminie jej zwrotu decyduje indywidualnie bibliotekarz w niej dyżurujący

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Komputery służą do celów edukacyjnych i informacyjnych
 2. Maksymalny czas korzystania ze stanowiska komputerowego wynosi godzinę dziennie. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą bibliotekarza w przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze
 3. Pamięci dyskowe komputerów przechowują efekty czyjeś pracy, dlatego nie wolno z nich nic samowolnie usuwać ani zmieniać
 4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest zobowiązany do zachowania ciszy ze względu na komfort pracy innych osób
 5. Istnieje możliwość wykonania wydruku materiałów zgodnie z obowiązującą opłatą
 6. W mediatece nie wolno:
  • włączać, przełączać urządzeń elektrycznych
  • naprawiać komputera we własnym zakresie
  • wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych
  • wykorzystywać komputerów do gier
  • instalować oprogramowania przyniesionego z zewnątrz
 7. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy
 8. Nie zastosowanie się do w/w regulaminu skutkuje zakazem korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza