Strona dziennika elektronicznego

 

  • Aby zalogować się do systemu należy w 'Nazwie użytkownika' wpisać podany w oświadczeniu adres mailowy.
  • Pierwsze logowanie: w celu ustanowienia hasła należy po wpisaniu adresu mailowego kliknąć na 'Przywracanie dostępu', a następnie postępować według komunikatów.