TERMINARZ KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

od 03.09.18r. do 11.01.19r.

                           

24.12.2018r. - 31.12.2018r.  zimowa przerwa świąteczna

 

WSZYSTKIE KLASY GIMNAZJALNE i LICEALNE 

 

02-04.01.2019r.   zebrania zespołów klasowych w sprawie wstępnej

                            klasyfikacji śródrocznej

08.01.2019r.       ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych

(wtorek)                                                                                                                                                                    

09.01.2019r.       składanie zestawień ocen przez wychowawcę

(środa)               do sekretariatu (do godz. 10:00)

09.01.2019r.       rada klasyfikacyjna uczniów klas gimnazjalnych

(środa)               (kolejność klas: 3a, b)

09.01.2019r.       rada klasyfikacyjna uczniów klas licealnych

(środa)               (kolejność klas: 1Aj, B, Bj, Cj, Ej, pre IBA, IBB,

                                                       2Aj, B, Bj, Cj, Ej, IBA, IBB,

                                                       3A, B, Bj, Cj, Ej, IBA, IBB)

10.01.2019r.       rada w sprawie wyników klasyfikacji klas    

(czwartek)          gimnazjalnych i licealnych

 

11.01.2019r.      zakończenie I półrocza

(piątek)

 

FERIE ZIMOWE  28.01-08.02.2019r.

 

      KLASYFIKACJA KOŃCOWOROCZNA

od 14.01.19r. do 21.06.19r.

 

18.04.2019r. - 23.04.2019r.  wiosenna przerwa świąteczna 

 

KLASY III LICEALNE

10-12.04.2019r.  zebrania zespołów klasowych w sprawie wstępnej

                            klasyfikacji rocznej

15.04.2019r.       ostateczny termin wystawiania ocen rocznych  

(poniedziałek)

 

16.04.2019r.       składanie zestawień ocen przez wychowawcę

(wtorek)             do sekretariatu (do godz. 10:00)

16.04.2019r.       rada klasyfikacyjna klas III L.O.

(wtorek)             (kolejność klas: III IBB, IBA, Ej, Cj, Bj, B, A)

                           rada w sprawie wyników klasyfikacji klas III L.O.

17.04.2019r.       Kapituła nagród (godz. 9:00)

(środa)

23-24.04.2019r.  drukowanie świadectw

24.04.2019r.        składanie przez wychowawców wypisanych 

(środa)               świadectw i książek do podpisu przez p. Dyrektor

                           do sekretariatu (do godz.12:00)

26.04.2019r.       uroczyste rozdanie świadectw ukończenia 

(piątek)               szkoły dla klas III L.O. (godz.16:00)

 

POZOSTAŁE KLASY GIMNAZJALNE i LICEALNE 

 

12-14.06.2019r. zebrania zespołów klasowych w sprawie wstępnej

                           klasyfikacji rocznej

14.06.2019r.      ostateczny termin wystawiania ocen rocznych

(piątek)

17.06.2019r.      składanie zestawień ocen przez wychowawcę

(poniedziałek)   do sekretariatu (do godz.10:00)

17.06.2019r.      rada klasyfikacyjna uczniów klas gimnazjalnych

(poniedziałek)   (kolejność klas: 3b, a)

17.06.2019r.       rada klasyfikacyjna uczniów klas licealnych 

(poniedziałek)   (kolejność klas: 2 IBB, IBA, Ej, Cj, Bj, B, Aj,

                                                       1 pre IBB, IBA, Ej, Cj, Bj, B, A)

17.06.2019r.      rada w sprawie wyników klasyfikacji rocznej

(poniedziałek)   klas gimnazjalnych i licealnych

18.06.2019r.      składanie wypisanych świadectw i książek

(wtorek)             do podpisu, do sekretariatu (wg harmonogramu)

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

21 VI 2019r.   godz. 9:00 klasy I, II L.O.

 

                       godz. 11:00 klasy gimnazjalne

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy nauczycieli. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

1

2.11.2018r.

(piątek)

Dzień po Święcie Wszystkich Świętych

2

29.04.2019r.

 (poniedziałek)

Dzień przed 1 maja

3

30.04.2019r.

(wtorek)

Dzień przed 1 maja

4

02.05.2019r.

(czwartek)

Dzień między 1 i 3 maja

5

06.05.2019r.

(poniedziałek)

Matura pisemna – j. polski (poziom podstawowy)

6

07.05.2019r.

(wtorek)

Matura pisemna – matematyka (poziom podstawowy)

7

08.05.2019r.

(środa)

Matura pisemna – j. angielski (poziom podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny)

8

….05.2019r.

(?)

Sprawdzian z języka angielskiego dla kandydatów do L.O.

9

17.06.2019r. (poniedziałek)

Dzień wolny dla L.O. (rady klasyfikacyjne)

 

28.09.2018r. (piątek) -  Święto Szkoły

15.10.2018r. (poniedziałek) – ślubowanie uczniów klas I-szych