Terminarz klasyfikowania i promowania uczniów

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

od 02.09.19r. do 17.01.20r.

                           

23.12.2019r. - 31.12.2019r.  zimowa przerwa świąteczna

 

WSZYSTKIE KLASY 

 

07-09.01.2020r.   zebrania zespołów klasowych w sprawie wstępnej

                            klasyfikacji śródrocznej

10.01.2020r.       ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych

(piątek)                                                                                                                                                                    

14.01.2020r.       składanie zestawień ocen przez wychowawcę

(wtorek)              do sekretariatu (do godz. 10:00)

14.01.2020r.       rada klasyfikacyjna uczniów pierwszych- 

(wtorek)             czteroletniego liceum oraz trzecich           

                           (kolejność klas: 1nA, nB, nC, nE, niA, niB,

                                                        3Aj, B, Bj, Cj, Ej, IBA, IBB)

16.01.2020r.       rada klasyfikacyjna uczniów klas licealnych

(czwartek)          (kolejność klas: 1A, B, C, E, pre IBA, IBB, IBC,

                                                        2Aj, B, Bj, Cj, Ej, IBA, IBB)

16.01.2020r.      rada w sprawie wyników klasyfikacji wszystkich klas    

(czwartek)          

17.01.2020r.      zakończenie I półrocza

(piątek)

 

FERIE ZIMOWE  10.02-21.02.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

      KLASYFIKACJA KOŃCOWOROCZNA

od 20.01.20r. do 26.06.20r.

 

09.04.2020r. - 14.04.2020r.  wiosenna przerwa świąteczna 

 

KLASY III

06-08.04.2020r.  zebrania zespołów klasowych w sprawie wstępnej

                            klasyfikacji rocznej

08.04.2020r.       ostateczny termin wystawiania ocen rocznych  

(środa)                do 10:00 wpis do e-dziennika

16.04.2020r.       składanie zestawień ocen przez wychowawcę

(czwartek)          do sekretariatu (do godz. 10:00)

16.04.2020r.       rada klasyfikacyjna klas III

(czwartek)          (kolejność klas: 3 IBB, IBA, Ej, Cj, Bj, B, Aj)

                            rada w sprawie wyników klasyfikacji klas III .

20.04.2020r.       Kapituła nagród (godz. 9:00)

(poniedziałek)

17-21.04.2020r.  drukowanie świadectw

21.04.2020r.        składanie przez wychowawców wypisanych 

(wtorek)             świadectw i książek do podpisu przez p. Dyrektor

                           do sekretariatu (do godz.12:00)

23.04.2020r.       uroczyste rozdanie świadectw ukończenia 

(czwartek)                             szkoły dla klas III (godz.16:00)

 

POZOSTAŁE KLASY   

 

17-19.06.2020r.  zebrania zespołów klasowych w sprawie wstępnej

                            klasyfikacji rocznej

19.06.2020r.       ostateczny termin wystawiania ocen rocznych

(piątek)

22.06.2020r.       składanie zestawień ocen przez wychowawcę

(poniedziałek)   do sekretariatu (do godz.10:00)

22.06.2020r.       rada klasyfikacyjna uczniów klas

(poniedziałek)   (kolejność klas: 2 IBB, IBA, Ej, Cj, Bj, B, Aj,

                                                      1pre IBC, IBB, IBA, E, C, B, A,

                                                      1 niB, niA, nE, nC, nB, nA)

22.06.2020r.       rada w sprawie wyników klasyfikacji rocznej

(poniedziałek)    

24.06.2020r.       składanie wypisanych świadectw i książek

(środa)               do podpisu, do sekretariatu (wg harmonogramu)

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26.06. 2020r.   godz. 9:00 klasy I

 

(piątek)            godz. 11:00 pozostałe klasy 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy nauczycieli. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

1

 

02.01.2020r.

(czwartek)

Dzień po Nowym Roku

2

03.01.2020r.

 (piątek)

Dzień po Nowym Roku

3

04.05.2020r.

(poniedziałek)

Matura pisemna – j. polski (poziom podstawowy) 

4

05.05.2020r.

(wtorek)

Matura pisemna – matematyka (poziom podstawowy)

5

06.05.2020r.

(środa)

Matura pisemna – j. angielski (poziom podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny)

6

07.05.2020r.

 (czwartek)

Matura pisemna

7

08.05.2020r.  (piątek)

Matura pisemna

8

     12.06.2020r.

(piątek)

Dzień po Bożym Ciele

9

     22.06.2020r.

(poniedziałek)

Dzień wolny dla L.O. (rady klasyfikacyjne)

 

14.10.2019r. (poniedziałek) -  Święto Szkoły, ślubowanie uczniów klas I-szych

 

15.10.2019r. (wtorek) – koncert z okazji ukończenia remontu auli