Wolontariat działa w naszej szkole od 2002 roku.

Działalność Wolontariatu w roku szkolnym 2012/13

Akcje przedświąteczne – grudzień 2012r.

⇨ Ekipa Św. Mikołaja z klasy IIIA LO (mat – fiz) zebrała i przekazała zabawki, gry, książki, pomoce szkolone, słodycze dla dzieci z ubogich rodzin

⇨ Wolontariusze z klas:7a Gim, 8 a Gim, 8b Gim, 9a Gim, 9b Gim, I E, I Bj, II iB (18 osób) pracowali w dniach 7, 8, 9 grudnia 2012r. przy zbiórce darów dla Banku Żywności SOS

⇨ Wolontariusze z I klasy LO przygotowali i przekazali potrzebującej warszawskiej rodzinie Bożonarodzeniową „Szlachetną Paczkę”

Ekipa Św. Mikołaja.jpg Szlachetna Paczka 12.2012r.jpg

Pomagamy zwierzakom

⇨ Wolontariuszki z klasy 8a Gim na przełomie listopada i grudnia 2012r. zorganizowały w szkole zbiórkę makulatury w ramach Akcji „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę” pod patronatem Straży dla Zwierząt

⇨ Wolontariusze z klas: 9b Gim i II A przez cały rok prowadzą zbiórkę darów na rzecz Azylu pod Psim Aniołem w Falenicy.

 • Specjalne podziękowania od Klubu Wolontariatu dla p. Moniki Osipiak, która pomogła nam zawożąc zgromadzone dary do schroniska

⇨ Wolontariusze z klas: 7a Gim, 9a Gim i 9 b Gim pieką ciasta i zbierają fundusze na rzecz ratowania kucyków razem z Fundacją Centaurus

Pomóż zwierzętom przetrwać zimę- makulatura.jpg Fundacja Centaurus.jpg

Zbieramy dary, angażujemy się i organizujemy akcje na rzecz potrzebujących

⇨ Michalina z klasy IA LO zorganizowała zbiórkę darów dla dzieci z Domów Dziecka w Kozienicach i Białowieży

⇨ Wolontariuszki Julia i Zuzia z 9b Gim prowadzą akcję „Pomóż i Ty” tzn. przez cały rok szkolny na przerwach sprzedają cegiełki Fundacji „Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych”, z których dochód zostanie przeznaczony na cel zakupu protezy ręki dla 18 letniego Szymona Czechowskiego

⇨ Wolontariusze z klasy 8a Gim pomagają zbierać fundusze na rzecz wsparcia ubogich dzieci razem z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”

⇨ Wolontariusze z klasy 9b Gim 1 grudnia 2012r. wzięli udział w akcji „Anioły są Wśród Nas” - turnieju hiphopowym, z którego dochód wsparł Hospicjum Domowe w Warszawie

Zbiórka Michaliny z IA mat-fiz.jpg Pomóż i Ty.jpg Fundacja Dziewczynka z zapałakami.jpg

Pracujemy w środowisku lokalnym

⇨ Wolontariuszki z klasy II iB pomagają w odrabianiu lekcji dzieciom z Ogniska Powiślańskiej Fundacji Społecznej przy ul. Przemysłowej

⇨ Wolontariuszki z klas II iB i 8a Gim pomagają w lekcjach podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej

⇨ Wolontariuszki z klas 9b Gim, I Bj, II A, II iB podczas wywiadówek z rodzicami prowadzą Kawiarenkę Wolontariatu – dochód ze sprzedaży ciast i innych słodkości własnego wyrobu przeznaczamy na cele wolontarystyczne

Ognisko na ul. Przeymsłowej.jpg

Planowane akcje

13 styczeń 2013r. – Sztab XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22 marzec 2012r. Międzynarodowy Dzień Wody – budujemy studnię w Sudanie południowym

Spełniamy marzenia razem z Fundacją „Dziecięca Fantazja” – pomoc w zbiórce funduszy na rzecz realizacji marzeń i fantazji nieuleczalnie chorych dzieci, podopiecznych fundacji

Kawiarenka wolontariatu - babeczki Magdy.jpg Kawiarenka wolontariatu - murzynek Karoliny.jpg Kawiarenka wolontariatu - tiramisu Oli.jpg KAWIARENKA WOLONTARIATU.jpg

Działalność Wolontariatu w roku szkolnym 2011/12

8 stycznia 2012r. XX Finał WOŚP pod hasłem " Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowie dziecko!" W Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego pracował sztab liczący zebrane darowizny pod kierownictwem: szefa sztabu Magdy Suchodolskiej (IIIE LO), wiceszefa sztabu Kacpra Kowalczyka (III A LO), członków sztabu Ilony Sekudewicz (III E LO) i Mai Pąłeckiej (III D LO). Przy zbiórce na ulicach Warszawy pracowało 62 wolontariuszy w tym wolontariusze z zaprzyjaźnionego ze szkołą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej. Licząc datki dzielnie pracowaliśmy do godziny 22. Zebraliśmy sumę 21 743,42 zł + 80 zł z licytacji gadżetów.

Gratulujemy wszystkim dzielnym Batorackim Wolontariuszom!

Najwięcej do puszek zebrali: Karolina Marrodan Więch 1 645,64 zł Klaudia Sokół 1 426,73 zł (z Ośrodka Szkolno Wychowawczego na ul. Koźmińskiej) Marysia Godlewska i Natalia Zagórna 1 337,68 zł. Aleksandra łagowska i Alina Łaszcz 1 273,97 zł. Julia Gruzińska 1 131,21 zł. Emilia Gajewska i Karolina Gajewska 1 062,59 zł.

WOŚP 01.2012r.jpg

Działalność Wolontariatu w roku szkolnym 2010/11

 • 16.XI.2010 - Spotkanie klas II E i III E ze świadkiem historii, p. A. Horonkiewiczem z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, zorganizowane przez Jana Maliszewskiego z III A
 • 3,4,5 XII - czternastu Batoraków pracowało na rzecz Banku Żywności, organizatorem był Jan Maliszewski
 • XI - XII - Agata Wierzchowiak z klasy III IB zorganizowała na terenie szkoły akcję "Szlachetna Paczka"
 • 16.XII - w szkole obbył się Koncert Gwiazdkowy, który zorganizowała Kamila Nowińska i klasa II IB. Dochód - ok. 2000 zł przekazano dla Domu Dziecka w Chotomowie
 • XI, XII do 14.I.2011 - Akcję "Góra Grosza" zorganizowała w szkole Zuzanna Świderska. Dochód z akcji wyniósł ponad 400 złotych.
 • 9.I.2011 - Wielka Orkiestra Świątercznej Pomocy zebrała 31.848,55 zł. Sztabem kierowała Magdalena Czerwińska.
 • od XII 2010 zaczęło ponownie działać Radio Batory, które prowadzą Mateusz, Darek i Sebastian z II D
 • 13.I.2011 odbyła się akcja "Ratujmy psy w Celestynowie". Organizatorom - klasie 7B oraz prowadzącym kawiarenkę szkolną z Izą Xu na czele - udało się zebrać 500 złotych.
 • 21.I.2011 - Bal Charytatywny Gimnazjalistów - dochód w wysokości 1000 złotych przekazano na schronisko św. Franciszka w Konstancinie
 • Wolontariusze pracują w styczniu, lutym i marcu dla fundacji "Dziewczynka z zapałkami" w Arkadii
 • Od początku roku trwa sprzedaż "cegiełek" na rzecz Roberta Urbańskiego z Fundacji NA Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niewidomych "Pomóż i Ty"
 • od października 2010 wolontariusze z Batorego pomagają w lekcjach podopiecznym ogniska "Przemysłowa" Powiślańskiej Fundacji Społecznej oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących
 • od 25.I do 11.II trwa sprzedaż kartek walentynkowych - dochód zostanie przeznaczony na potrzeby wolontariatu

 

W roku szkolnym 2007/2008 Klub Wolontariuszy liczy 22 osoby oraz 10 sympatyków.

Współpracuje m. in. z Powiślańską Fundacją Społeczną, Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Sprawni" oraz Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących.

Nasi uczniowie pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji w Ognisku Powiślańskiej Fundacji Społecznej "Śniegocka" i w Ośrodku dla Dzieci Niedowidzących.

Wolontariuszki uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych co miesiąc w domu kultury "Dorożkarnia".

Klub Wolontariuszy bierze udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych: "Bank Żywnosci", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Pomóż i Ty".

Wolontariuszki organizują zbiórkę karmy i kocy dla zwierząt ze Schroniska Św. Franciszka z Asyżu.

W listopadzie i grudniu uczniowie zbiorą "pluszaki", którymi obdarują dzieci z Ognisk Powiślańskiej Fundacji Społecznej na balu ostatkowym.

Podczas jednego z zebrań z rodzicami odbędzie się "festiwal ciast". Dochód ze sprzedaży słodkości zasili schronisko dla zwierząt "Ocalenie".

Opiekunem szkolnego wolontariatu jest pani pedagog Krystyna Naruszewicz.