Zajęcia pozalekcyjne on-line płatne przez Radę Rodziców (od 26.10.2020 r.)

Maturalne przypisane do klas, uwzględnione w planie lekcji:

 1. p. M. Łącka, j. polski, 3Aj
 2. p. A. Borkowska,  matematyka, 3Aj
 3. p. I. Januszewska,  j. polski, 3B 
 4. p. I. Mazur,  matematyka , 3B 
 5. p. M. Cichocka, matematyka, 3Bj 
 6. p. M. Cichocka,  matematyka, 3Cj 
 7. p. K. Fischer,  historia,  3Ej i 3Cj 
Pozostałe:
 1. p. J. Kaczyński, Łacińskie Koło Olimpijskie (czwartek godz. 15.00)
 2. p. T. Lechowski,  Koło Modelowania Matematycznego (od 16 .11. czwartek, godz. 15.45, obecnie przygotowanie do Międzynarodowych Zawodów )
 3. p. Maciej Gutowski(absolwent), Koło Debatanckie (czwartki godz. 16.00)
 4. p. M. Szwakopf, p. K. Zaremba, p. M. Łącka, Tutoring (zajęcia ustalone indywidualnie)
 5. p. Ignacy Sterliński(absolwent) Olimpijskie Koło Chemiczne (sobota)