Statut Fundacji w brzmieniu z dnia 29 marca 2017 roku