Organami statutowymi Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.