W skład Zarządu Fundacji pierwszej kadencji wchodzą:

Wiktor Zień Prezes Zarządu

Ewa Małkowska Wiceprezes Zarządu

Joanna Gorzelińska członek Zarządu

Andrzej Joński członek Zarządu

Michał Lis członek Zarządu