Matura IB maj 2015

 

Subject

Number of Candidates

Grade

Average grade (school)

Average grade (World-Wide)

Highest grade

Lowest grade

7

6

5

4

3

2

1

P

N

Subject Group 1

ENGLISH A: Lang and Literature HL  

12

0

9

3

0

0

0

0

0

0

5.75

5.10

6

5

POLISH A: Literature HL  

15

8

5

2

0

0

0

0

0

0

6.40

5.64

7

5

POLISH A: Literature SL  

20

5

8

5

2

0

0

0

0

0

5.80

5.35

7

4

Subject Group 2

ENGLISH B HL  

18

11

7

0

0

0

0

0

0

0

6.61

5.73

7

6

ENGLISH B SL  

5

2

3

0

0

0

0

0

0

0

6.40

5.88

7

6

FRENCH AB. SL  

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7.00

5.04

7

7

FRENCH B HL  

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

6.00

5.23

6

6

FRENCH B SL  

6

3

3

0

0

0

0

0

0

0

6.50

4.89

7

6

GERMAN B HL  

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

7.00

5.78

7

7

GERMAN B SL  

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

6.00

5.16

6

6

Subject Group 3

GEOGRAPHY HL

12

3

8

1

0

0

0

0

0

0

6.17

5.24

7

5

GEOGRAPHY SL

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

6.33

4.70

7

6

HIST.EUROPE/ME HL

6

0

4

2

0

0

0

0

0

0

5.67

4.80

6

5

HISTORY SL

6

2

1

3

0

0

0

0

0

0

5.83

4.65

7

5

PSYCHOLOGY HL

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

5.00

4.67

5

5

PSYCHOLOGY SL

7

1

4

2

0

0

0

0

0

0

5.86

4.37

7

5

Subject Group 4

BIOLOGY HL

7

4

1

2

0

0

0

0

0

0

6.29

4.35

7

5

BIOLOGY SL

12

4

4

4

0

0

0

0

0

0

6.00

4.25

7

5

CHEMISTRY HL

14

1

6

3

2

0

2

0

0

0

5.00

4.50

7

2

CHEMISTRY SL

8

0

2

1

3

2

0

0

0

0

4.38

4.05

6

3

PHYSICS HL

5

2

3

0

0

0

0

0

0

0

6.40

4.69

7

6

PHYSICS SL

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

5.50

4.19

6

5

Subject Group 5

MATH.STUDIES SL

9

5

1

1

2

0

0

0

0

0

6.00

4.48

7

4

MATHEMATICS HL

10

4

3

1

2

0

0

0

0

0

5.90

4.43

7

4

MATHEMATICS SL

16

0

9

4

3

0

0

0

0

0

5.38

4.44

6

4

Subject Group 6

VISUAL ARTS OPTION A HL

5

2

1

2

0

0

0

0

0

0

6.00

4.84

7

5

VISUAL ARTS OPTION B HL

5

1

3

1

0

0

0

0

0

0

6.00

5.02

7

5

 

100% uczniów naszej Szkoły zdało egzamin maturalny IB; najwyższy wynik: 44

Średnia ocena końcowa uzyskana przez ucznia: 38 (na 45 możliwych) - średnia światowa w roku 2014: 30,1

Średnia z przedmiotów uzyskana przez ucznia: 5,91 (w skali 1-7)

Liczba uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki, czyli 40 punktów i więcej: 14 (na 35 zdających)