Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji

 

Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa

 

Opłaty

  • duplikat legitymacji szkolnej - 9 złotych
  • duplikat świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości - 26 złotych

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto: 56 1030 1508 0000 0005 5093 1028

Tytułem: duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta