Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało założone 1 września 1918 jako Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana Batorego. Od 15 września 1924 działa w budynku przy ul. Myśliwieckiej 6. Od 1958 szkoła działała pod nazwą II Liceum im. Stefana Batorego. W 1999 wraz ze zmianą ustroju szkolnego przy liceum ponownie utworzono Gimnazjum nr 33 im. Stefana Batorego.

Gimnazjum jest szkołą dwujęzyczną. Od 2016 roku w liceum trzy klasy pierwsze, dwie z klas drugich i trzecich są klasami dwujęzycznymi. Od 2005 w liceum równolegle do polskiego programu nauczania realizowany jest program Matury Międzynarodowej. Po lekcjach proponujemy różnego rodzaju zajęcia dodatkowe.

Dyrektorem szkoły jest Barbara Kordas. W szkole jest trzech wicedyrektorów: Joanna Szcześniak, Krzysztof Ściechowski i Michał Malarski.

Przy szkole działa Stowarzyszenie wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, którego prezesem jest absolwent szkoły z roku 2009 - Łukasz Hnatkowski.