Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

 

1A dwujęzyczna matematyczno-fizyczna Borkowska Anna

1B biologiczno-chemiczna Mazur Iwona

1C dwujęzyczna matematyczno-geograficzna Lesińska-Domagała Agata

1E dwujęzyczna historyczno-językowa Ciszewska Ewa

1ibA przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej Danielik-Kowalska Dorota

1ibB przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej Dąbrowska Ewa

1ibC przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej Szajner Marta

1nA dwujęzyczna matematyczno-fizyczna Luchciński Zbigniew

1nB biologiczno-chemiczna Łącka Marta

1nC dwujęzyczna matematyczno-geograficzna Maliszewski Krystian

1nE dwujęzyczna historyczno-językowa Miros Marcin

1niA przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej Leśniewska Marzena

1niB przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej Barylska Ewa

 

2Aj dwujęzyczna matematyczno-fizyczna Wojczakowska Izabella

2B biologiczno-chemiczna Sulmińska Marta

2Bj dwujęzyczna biologiczno-chemiczna Żmijewska Jolanta

2Cj dwujęzyczna matematyczno-geograficzna Basaj Filip

2Ej dwujęzyczna historyczno-językowa Monika Fischer Krzysztof

2ibA przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej Krężołek Małgorzata

2ibB przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej Grabowski-Górniak Przemysław

3Aj dwujęzyczna matematyczno-fizyczna Dariusz Zaręba

3B biologiczno-chemiczna Krystyna Zapędowska

3Bj dwujęzyczna biologiczno-chemiczna Mariola Łoczewska

3Cj dwujęzyczna matematyczno-geograficzna Marcin Lubański

3Ej dwujęzyczna historyczno-językowa Monika Kłosińska-Duszczyk

3ibA realizująca program Matury Międzynarodowej Katarzyna Tobolska

3ibB realizująca program Matury Międzynarodowej Katarzyna Zaremba