Od września 2014 wydawany jest Newsletter Stowarzyszenia pt. "Wieści z Batorego", który będzie zawierał rozmaite informacje z życia szkoły z różnego punktu widzenia - Stowarzyszenia Wychowanków, Władz Szkoły, Fundacji Harcerskiej "Pomarańczarnia", Gazetki Szkolnej "Batorak", Rady Rodziców, czy też Samorządu Uczniowskiego. Mamy nadzieję, że Newsletter "Wieści z Batorego" stanie się platformą wymiany informacji między wszystkimi osobami zainteresowanymi Szkołą. Newsletter "Wieści z Batorego" będzie wydawany w formie elektronicznej i publikowany w tym miejscu.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Poniżej udostępniamy kolejne wydania Newslettera: