19 marca 2017

W dniach 16-19.03.2017 r. odbyła się we Wrocławiu  XII Ogólnopolska Olimpiada  Kreatywności Destination Imagination  oraz Międzynarodowa Olimpiada Kreatywności – International Invitational. Jest  to zwieńczenie największego na świecie programu edukacyjnego, nastawionego na rozwój kreatywności dzieci i młodzieży. Program Destination Imagination (DI) działa w naszym kraju od 11 lat. Realizowany jest także w szkołach na całym świecie w formie zajęć pozalekcyjnych, których uczestnicy rozwiązują wybrane na początku roku szkolnego tzw. Wyzwanie. Rokrocznie dzieci i młodzież mają do wyboru zadanie  techniczne, naukowe, konstrukcyjne, artystyczne, improwizacyjne, społeczne. Głównym celem DI jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętności XXI wieku, takie jak: zdolność kreatywnego i krytycznego myślenia, umiejętność komunikacji i współpracy     w grupie, nauka twórczego rozwiązywania problemów oraz elastyczność i wytrwałość.  W tym roku  w wyzwaniach wzięło udział ponad 3 tys. uczestników z całego świata, 300 drużyn z krajów takich, jak : Ekwador, Albania, Arabia Saudyjska, Chiny, USA.

Podczas finału ogólnopolskiego Gimnazjum Batorego reprezentowała 7 osobowa drużyna       z klas drugich w składzie: Małgosia Pięciorak, Maria  Święcicka, Sonia Gnatowska, Zuzanna Staszewska, Konrad Gruhn, Jan Francik  i Maciej Staszewski. Trenerem młodzieży była pani Monika Francik, zaś opiekunem pani Agata Werkowska (nauczycielka języka polskiego).

Gimnazjaliści konkurowali z 70 drużynami z całej Polski, realizując wyzwanie techniczne.

W swojej kategorii wiekowej (III poziom – gimnazjum i liceum) drużyna zajęła wysokie 6 miejsce.

 

Gratulacje!