13 kwietnia 2017

Klasy humanistyczne Liceum Batorego pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

    

W kwietniu 2017 roku została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, a Wydziałem Prawa i Administracji UW.

Z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego umowę podpisał prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a ze strony liceum, dyrektor Barbara Kordas.

Zgodnie z zawartą umową w ramach przedsięwzięcia WPiA obejmie wsparciem klasy humanistyczne, a od 1 września 2017 klasa pierwsza licealna humanistyczna, będzie klasą akademicką Wydziału Prawa i Administracji UW.

 

Osobami koordynującymi ww. współpracę są z ramienia szkoły pani dr Monika Kłosińska-Duszczyk, a ze strony Wydziału mgr Paweł Piwowar.