14 czerwca 2017

Franciszek Cudek z klasy 2ib, otrzymał honorowe wyróżnienie na Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej, która odbyła się w dniach 25-28 maja 2017 roku w Rotterdamie. Uczestnicy mieli za zadanie napisać esej na jeden z czterech wybranych cytatów w ciągu 4 godzin. Przedmiotem pracy Franka było zastosowanie semantyki wczesnego Wittgensteina w dyskursie społeczno-politycznym.

 

Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna (International Philosophy Olympiad) jest jedną z Międzynarodowych Olimpiad Naukowych (takich jak Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna, lub Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna). Organizowana jest od 25 lat przez stowarzyszenie IPO (International Philosophy Olympiad comittee) we współpracy z FISP (Federation Internationale des Societes Philosophique). Co roku biorą w niej udział reprezentanci wielu krajów z różnych części świata. W tegorocznej edycji, zorganizowanej w Rotterdamie, brało udział 95 reprezentantów z 45 krajów. Każdy kraj może reprezentować maksymalnie 2 osoby (za wyjątkiem kraju-gospodarza). Aby zostać reprezentantem Polski na MOF, trzeba uzyskać tytuł minimum finalisty Olimpiady Filozoficznej, a następnie przystąpić do dodatkowych eliminacji polegających na napisaniu eseju na temat jednego z trzech podanych cytatów (uczestnicy mają na jedną godzinę) w języku obcym. Specjalna komisja sprawdza prace oraz wybiera dwie najlepsze, których autorzy jadą na MOF.

Z przystępujących do pierwszego etapu Olimpiady Filozoficznej kilkuset osób, zostają więc wybrane tylko dwie.

 

Zawody MOF polegają na napisaniu eseju na jeden z czterech podanych tematów w języku obcym w przeciągu 4 godzin. Po napisaniu prace zostają oddane do sprawdzenia członkom IPO, którzy nominują część z nich do dalszego etapu. W drugim etapie, członkowie FISP wybierają, które z rekomendowanych prac otrzymują medal, a które – wyróżnienie. 13 uczestników tegorocznej MOF zostało nagrodzonych medalami, a 20 – wyróżnieniami. 

 

Esej można przeczytać tutaj.