12 kwietnia 2013

W dniach 12 marca i 12 kwietnia w auli naszej szkoły odbył się Konkurs wiedzy o historii, kulturze i sztuce Węgier dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu dzielnicy Śródmieście zorganizowany przez Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy pana Wojciecha Bartelskiego.

Konkurs zainaugurował obchody 95 – lecia jubileuszu naszej Szkoły.

Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o historii, kulturze i sztuce Węgier. Intencją organizatorów było zainteresowanie młodzieży historycznymi i współczesnymi aspektami życia Węgier oraz wyłanianie talentów i wspieranie uczniów w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań.

W składzie jury konkursowego byli przedstawiciele z Instytutu Węgierskiego im. Balassiego oraz nauczyciele szkół warszawskich:

 • dr János Tischner - Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, członek jury
 • Gáspár Keresztes - Kierownik ds. Programowych i zastępca dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, członek jury
 • Marcin Miros - nauczyciel historii w Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego - przewodniczący jury
 • Ewa Lipińska - nauczycielka geografii i dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, członek jury
 • Ewa Majewska - nauczyciel historii w Gimnazjum Nr 43, członek jury
 • Jagna Hałaczek - nauczyciel geografii w Zespole Szkół Nr 68, członek jury

Wśród gości obecni byli:

 • dr. Ivan Gyurcsik - Ambasador Republiki Węgierskiej
 • Laszlo Kiss - Stowarzyszenie Wspólnota Węgierska

z Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

 • Krzysztof Czubaszek - Zastępca Burmistrza Dzielnicy śródmieście m.st. Warszawy
 • Joanna Kozorowska – inspektor
 • Agnieszka Gajownik - inspektor
 • Joanna Odzeniak - kierownik referatu

oraz młodzież z warszawskich szkół wraz z nauczycielami

Konkurs rozpoczęli gospodarze: p. Barbara Kordas dyrektor Liceum Batorego i p. Wojciech Bartelski - Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się drużyny z następujących szkół warszawskich:

 1. L.O im. T. Czackiego
 2. L.O im. J. Poniatowskiego
 3. L.O im. S. Batorego
 4. L.O im. A. Frycza-Modrzewskiego
 5. L.O im. A. Fredry
 6. L.O im. J. Nowaka-Jeziorańskiego

Finał konkursu odbył się 12 kwietnia.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z L.O im. J. Poniatowskiego, która wygrała pięciodniowy wyjazd do Budapesztu.

Nagrodę wręczył p. Wojciech Bartelski - Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, fundator nagrody oraz dr. Ivan Gyurcsik - Ambasador Republiki Węgierskiej.

Po konkursie, na zaproszenie pana Ambasadora Republiki Węgierskiej, odbyło się spotkanie zwycięskich drużyn i organizatorów z p. László Kövér Przewodniczącym Parlamentu Węgierskiego w Ambasadzie Republiki Węgierskiej przy ulicy Chopina 4.