26 kwietnia 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda im. Ryszarda Pomirowskiego

 

 

 

 

Nagroda im. Juliusza Łukasiewicza

 

 

 

Nagroda im. Ewy i Waldemara Dębińskich

 

 

 

 

Nagroda im. Wandy Olszewskiej

 

 

 

Nagroda Batorak Historyk

 

 

 

 

Nagroda Batorak Chemik 

 

 

 

Nagroda Batorak Geograf

 

 

 

Nagroda Specjalna Rady Rodziców 

 

 

 

   

 

Nagroda Fundacji Społeczności Liceum Batorego 

 

Nagroda Dyrektora Szkoły

 

 

Wyróżnienia

 

 

  

 

  

 

 

Maturzyści Sportowcy

 

 

 

  

 

 

 

Przewodniczki po Muzeum Szkolnym