15 października 2018

W ramach obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej, w dniu 15.10.2018 r. odbyła się uroczystość szkolna połączona ze Ślubowaniem klas pierwszych licealnych oraz wręczeniem dyplomów 50 –lecia  matury. Wśród obecnych gości byli przedstawiciele rodziców oraz absolwenci szkoły w tym ci, którzy maturę zdali 60 i 70 lat temu.

Po wprowadzeniu sztandarów Szkoły i „Pomarańczarni” chór szkolny rozpoczął uroczystość śpiewając hymny Polski i Szkoły.

Następnie głos zabrała dyrektor Barbara Kordas, która z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty dziękując za czas poświęcony młodzieży, zaangażowanie oraz codzienny trud. Podziękowania trafiły także do dostojnych jubilatów, maturzystów sprzed pięćdziesięciu i sześćdziesięciu lat za uświetnienie obecnością uroczystości.

 

Po przemówieniu uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

 

Następnie z okazji święta KEN dyrektor Barbara Kordas wręczyła monety jubileuszowe NBP, tym nauczycielom, którzy pomagali w przygotowaniach obchodów stulecia Szkoły. Wyróżnieni nauczyciele to prof.prof. Batorego: Filip Basaj, Marta Koszowy-Krajewska, Michał Lis, Marcin Lubański, Agnieszka Szafarska-Kowalczyk. Dyrektor wręczyła również medale jubileuszowe z okazji Dnia KEN nauczycielom: Magdalenie Cichockiej, Emilii Chudobińskiej oraz uroczyście podziękowała ks. Markowi Rymuzie, który zakończył pracę w szkole.

 

Samorząd Uczniowski wręczył pamiątkową statuetkę prof. Batorego Filipowi Basajowi, nauczycielowi geografii, który ponownie został Nauczycielem Roku.

 

Pani Małgorzata Makowska ze Stowarzyszenia Wychowanków wraz z dyrektor szkoły wręczyły dyplomy 50, 60 i 70 – lecia matury.

Na zakończenie uroczystości wszyscy obejrzeli film opowiadający historię szkoły, przygotowany przez M. Koszowy-Krajewską, nauczycielkę języka polskiego, film o auli, przygotowany przez M. Mirosa, nauczyciela historii oraz występ artystyczny młodzieży, przygotowany przez K. Smoluk – Moczydłowską, nauczycielkę języka angielskiego.

Uroczystość zakończył poczęstunek przepysznym tortem urodzinowym z okazji jubileuszu patrona szkoły.