28 listopada 2018

W dniach 25-28.10.2018 r. odbyła się już dwunasta konferencja  Warszawskiej Symulacji Obrad Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów  Zjednoczonych.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

  • Krzysztof Czubaszek – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
  • Jerzy Baurski - Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Agata Jasztal - Dyrektor Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych Rzecznika Praw Dziecka
  • Renata Bem - zastępca dyrektora generalnego UNICEF Polska
  • Elżbieta Opara-Zawistowska -  pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego d/s równego traktowania
  • Marianna Hajdukiewicz - Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Delegaci, biorący udział w konferencji przybyli ze Słowenii, Turcji, Francji, Tanzanii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu, Korei Południowej, Włoch, Niemiec i różnych miast Polski.


Tegoroczny temat konferencji dotyczył  konfliktów w Afryce oraz ich wpływu na kwestie humanitarne, środowiskowe, ekonomiczne i bezpieczeństwa.  człowieka.

Patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęli:

  • Jacek Czaputowicz - Minister Spraw Zagranicznych, Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka,
  • UNICEF,
  • Hanna Gronkiewicz –Waltz Prezydent m.st. Warszawy,
  • Krzysztof Czubaszek - Burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

fot. Wyszyńska Marzena (Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy)