26 kwietnia 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda im. Ryszarda Pomirowskiego i Nagroda Batorak Historyk

 

 

 

Nagroda im. Juliusza Łukasiewicza 

 

 

Nagroda im. Ewy i Waldemara Dębińskich

 

 

 

Nagroda im. Wandy Olszewskiej

 

 

 

Nagroda Batorak Chemik 

 

 

 

 

Nagroda Specjalna Rady Rodziców 

 

 

 

 

Nagroda Dyrektora Szkoły

 

 

 

Nagroda Dyrektora Szkoły

 

 

Nagroda Dyrektora Szkoły

 

 

 

 

Nagroda Fundacji Społeczności Liceum Batorego

 

 

 

Nagroda Dyrektora Szkoły

 

 

 

 

Przewodnicy po szkole

 

 

 

Maturzyści Sportowcy