14 października 2020

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej i Święta Szkoły

14 października 2020 w auli szkoły uroczyście obchodziliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej i Święto Szkoły, w rocznicę urodzin patrona szkoły Króla Stefana Batorego. Uroczystość połączona była ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych licealnych.

   

     

   
Po wysłuchaniu hejnału Szkoły i Hymnu Polski, w asyście Sztandaru Szkoły uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów Liceum Batorego. Przedstawiciele uczniów złożyli wiązanki w miejscach pamięci.
   

   

   

   

   
W ten wyjątkowy dzień zostały wręczone nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w podziękowaniu za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie obowiązków.
Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy otrzymała p. prof. Ewa Dąbrowska, nauczycielka języka angielskiego.
Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy otrzymała p. prof. Katarzyna Zaremba, nauczycielka biologii.
Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali profesorowie Batorego oraz pracownicy administracji i obsługi.
Wśród nagrodzonych znaleźli się wicedyrektorzy: p. prof. Joanna Szcześniak, p. prof. Michał Malarski, p. prof. Krzysztof Ściechowski, nauczyciele: p. prof. Magdalena Brzezińska, p. prof. Ewa Gałek, p. prof. Paulina Gregorczyk, p. prof. Monika Kolenda, p. prof. Halina Stompierz, p. prof. Jolanta Żmijewska, pracownicy administracji panie sekretarki Jolanta Giera i Marzena Żebrowska oraz pracownik obsługi p. Marcin Biczyk.

   

Już po raz dziesiąty Profesor nauk medycznych Krzysztof J. Filipiak absolwent szkoły i fundator, wręczył nagrodę „Batorak - Medyk” dla absolwenta liceum, który z najlepszym wynikiem uzyskał indeks Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tegorocznym laureatem nagrody Profesora został Karol Sadowski - matura 2020.

     

Jak co roku pamiątkowe statuetki „Nauczyciel Roku” zostały wręczone przez p. Joannę Gorzelińską Przewodniczącą Rady Rodziców oraz Jana Opalę Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Nauczycielami roku zostali profesorowie Batorego p. Anna Borkowska, p. Filip Basaj oraz p. Marcin Miros.

     

    

 
Następnie zostały wręczone dyplomy uczniom, którzy w marcu b.r., wzięli udział w międzynarodowych zawodach z modelowania matematycznego i uzyskali wyróżnienie 3. miejsca. Do zawodów zostali zakwalifikowani następujący uczniowie: Helena Jeleńska kl. 3ibA, Mateusz Korytkowski kl. 3ibA, Fryderyk Sitnik kl. 3ibB, Lena Wiśniewska kl. 3ibA, którzy jako drużyna reprezentowali Polskę. Drużynę przygotował Piotr Molenda, absolwent szkoły.  Organizatorem zawodów jest międzynarodowe konsorcjum w Stanach Zjednoczonych i Hong Kongu. Ze względu na pandemię dyplomy zostały przekazane do szkoły dopiero w wakacje.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym !

   
Na zakończenie uroczystości młodzi Batoracy obchodzili urodziny Patrona Szkoły, zajadając się przepysznym tortem.

 
Ze względu na trwającą pandemię, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uroczystość obchodzona była inaczej niż dotychczas, bo
w zaostrzonych warunkach sanitarnych, ale powaga i jej charakter zostały zachowane.
Dla tych, którzy z powodu pandemii nie mogli być z nami obecni uroczystość transmitowana była poprzez Teamsy.

Barbara Kordas - dyrektor