17 marca 2015

17 marca 2015 roku, w Teatrze Studio, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m. st. Warszawy wręczyła nagrody dla najlepszych liceów w Warszawie, za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród wyróżnionych znajduje się nasze liceum.