27 września 2013

Jubileusz dziewięćdziesięciopięciolecia Szkoły

27 września 2013 roku, przy udziale wojskowej asysty honorowej Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz sztandarów: Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, Miasta st. Warszawy, Szarych Szeregów, 23 WDH Pomarańczarnia została odsłonięta tablica poświęcona Witoldowi Lutosławskiemu, absolwentowi Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, w setną rocznicę urodzin światowej sławy kompozytora.

… w Batorym przez blisko 100 lat nie brakowało wybitnych postaci, zarówno wśród profesorów jak i wychowanków. Witold Lutosławski jest jedną z tych niezwykłych postaci. Światowej sławy kompozytor, geniusz muzyczny, a jednocześnie człowiek tak skromny, który swe młodzieńcze lata spędził właśnie tutaj, w Batorym … - przypomniała Dyrektor Szkoły Barbara Kordas
… Pragnę wyrazić dzisiaj ogromne podziękowanie Panu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bohdanowi Zdrojewskiemu, za dostrzeżenie naszej szkoły i ufundowanie w jej murach tablicy upamiętniającej imię tak wielkiego wychowanka Batorego, jednego z największych polskich kompozytorów, stawianych obok Chopina i Szymanowskiego. To działanie Pana Ministra, wskazuje na nierozerwalną łączność kultury, edukacji i wychowania …
… Dziękuje za wyznaczenie tego niezatartego znaku pamięci na murach naszej szkoły.

Tablica została odsłonięta przez Prezydent m. st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz Dyrektor Szkoły Barbarę Kordas.

Tablicę ufundowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrekcja Szkoły, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Batorego oraz Rada Rodziców. Autorem projektu jest profesor Adam Myjak Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Drugą część uroczystości rozpoczął Chór Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina wykonując hymn Batorego – „Pochodem idziemy”, do którego muzykę skomponował Witold Lutosławski a słowa napisał nauczyciel języka polskiego, poeta Stanisław Młodożeniec.

Dyrektor Barbara Kordas powitała przybyłych na tę uroczystość gości:

 • p. Hannę Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy
 • p. Krzysztofa Strzałkowskiego – Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego absolwenta liceum Batorego
 • p. Mieczysławę Nowotniak - zastępcę Dyrektora Biura Edukacji
 • p. Mariusza Dobijańskiego - Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty
 • p. Wojciecha Bartelskiego - Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Zarządem Dzielnicy Śródmieście
 • Radnych Dzielnicy Śródmieście
 • byłych dyrektorów i wicedyrektorów Szkoły Batorego
 • kolegów dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół warszawskich
 • członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im Stefana Batorego z prezesem p. Krzysztofem Fiokiem
 • profesora Juliusza Łukasiewicza absolwenta szkoły, fundatora nagrody dla maturzysty, który wykazuje szczególne uzdolnienia i zainteresowania w dziedzinie nauk ścisłych
 • Antoniego Bieniaszewskiego Batoraka Kawalera Orderu Virtuti Militari
 • Przedstawicieli Rady Rodziców wraz z przewodniczącym p. Andrzejem Jońskim
 • absolwentów, emerytowanych nauczycieli, grono pedagogiczne, uczniów, rodziców
Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za przybycie tak wielu zacnych Gości na Jubileusz Dziewięćdziesięciopięciolecia Gimnazjum i Liceum Batorego, jednej z najstarszych i wciąż najlepszych szkół w Warszawie, która jest rówieśnicą Polski Niepodległej. Państwa obecność wśród nas świadczy o miejscu tej szkoły w środowisku oświaty warszawskiej …
… Batory jest dzisiaj szkołą XXI wieku w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jest szkołą otwartą i otwierającą na świat. Wprowadzony w 2005 roku program Matury Międzynarodowej jest realizowany z dużym powodzeniem i niemałymi sukcesami uczniów w skali światowej. W ostatnim roku szkolnym dwie absolwentki Batorego znalazły się w ścisłej światowej czołówce 108 absolwentów, którzy spośród 120 tysięcy zdających Maturę Międzynarodową uzyskali najwyższe noty na egzaminie maturalnym …
… Poziom pracy dydaktycznej w gimnazjum i liceum wysoko oceniło Kuratorium Oświaty. W przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym ewaluacji zewnętrznej szkoła otrzymała najwyższe noty …
… Szczególnym przejawem więzi międzypokoleniowej i łączności absolwentów ze Szkołą jest dzisiejsza uroczystość wręczenia maturzystom sprzed pięćdziesięciu lat pamiątkowych dyplomów.
… głównymi architektami sukcesu szkoły są nauczyciele. Dlatego dzisiaj, w Dniu Święta Batorego dziękuję szczególnie gorąco wszystkim nauczycielom, których wieloletnia praca przyczyniła się do tak licznych laurów olimpijskich naszych uczniów, świetnie zdawanych przez lata matur, wysokich miejsc w rankingach, które zawsze zajmuje nasza szkoła, a także do wychowania tylu pokoleń Batoraków, którzy godnie reprezentują nas na wyższych uczelniach, w świecie nauki i kultury… Właśnie tym nauczycielom pragnę dzisiaj wręczyć nagrody oraz pamiątkowe, jubileuszowe medale. Dziękuję dzisiaj również pracownikom administracji i obsługi, bez których szkoła nie mogłaby funkcjonować.
… Jubileusz szkoły to okazja do podsumowań i podziękowań. Długa lista tych, którym należy się wdzięczność, jest dowodem niezwykłego fenomenu tej szkoły… - głosiły słowa powitania.

Po przemówieniu, społeczność szkolna otrzymała prezenty od pani Prezydent i pana Burmistrza. Następnie:

 • pan W. Bartelski Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st Warszawy wręczył nauczycielom nagrody z okazji jubileuszu szkoły
 • pani B. Kordas Dyrektor Szkoły wręczyła nagrody i medale jubileuszowe gościom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym oraz nagrodę prof. Krzysztofa J. Filipiaka absolwenta szkoły dla Batoraka Medyka, który z najlepszym wynikiem w 2013 roku uzyskał indeks Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prezes Stowarzyszenia Wychowanków wręczył absolwentom szkoły z roku 1963, dyplomy 50-lecia matury
 • p. Daniel Olbrychski maturzysta z 1963 roku przeczytał niedokończone opowiadanie bez tytułu K.K. Baczyńskiego maturzysty z 1939 roku, o Gimnazjum imienia Boobalka

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Janek Przybyłowicz, w zastępstwie pomysłodawcy Tomka Hollanka maturzysty 2013 roku, uroczyście zamknął skrzynię kapsułę czasu i zacytował Tomka:

… Bez wątpienia, bezcennym skarbem stałby się dziś dla nas stary kufer odnaleziony na szkolnym strychu, wypełniony zeszytami, zdjęciami i listami – do Nas, Batoraków teraźniejszości, od słynnych bohaterów „Kamieni na szaniec", Batoraków przeszłości.
Oni nie wpadli na taki pomysł… Ale my postanowiliśmy spojrzeć w przyszłość i stworzyć pierwszą w historii naszej Szkoły kapsułę czasu. Dziś, podczas obchodów 95-lecia Szkoły, nadeszła pora, aby zapieczętować naszą kapsułę czasu. Otworzą ją uczniowie Batorego za dokładnie 50 lat, we wrześniu 2063 roku…

Na zakończenie szkolnych obchodów uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych przedstawili historię Batorego w żywych obrazach. Za scenariusz, pomysł i reżyserię przedstawienia teatralnego odpowiedzialna była p. Marta Koszowy, nauczycielka języka polskiego.

Po przedstawieniu wszyscy zaproszeni goście i społeczność szkolna uczcili 480 urodziny patrona Szkoły Stefana Batorego pysznym tortem urodzinowym.

Galeria zdjęć

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.

 • p. Hanna Gronkiewicz-Walz - prezydent m.st. Warszawa
 • p. Krzysztof Strzałkowski - Wicemarszałek województwa mazowieckiego
 • p. Mariusz Dobijański - Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 • p. Wojciech Bartelski - burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Wręczenie gościom medali jubileuszowych

Wyróżnieni nauczyciele

Nagroda Burmistrza Dzielnicy Śródmieście

Nagrody Dyrektora Szkoły

Medale jubileuszowe

Nagrody dla pracowników niepedagogicznych

Nagroda prof. Krzysztofa J. Filipiaka

Podczas Święta Szkoły została wręczona po raz trzeci nagroda prof. Filipiaka dla najlepszego Batoraka-Medyka, absolwenta Liceum im. Stefana Batorego, który z najlepszym wynikiem uzyskał indeks Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym roku nagrodę uzyskał Kamil Ludwiniak. Nagrodę wręczali Piotr Gajewski (laureat nagrody z 2011) oraz Grzegorz Rak (laureat nagrody z 2012).

Wręczenie dyplomów 50-lecia matury

Kapsuła czasu

Występ grupy teatralnej

Tort urodzinowy

Listy od gości