18 grudnia 2016

  

Uczniowie Liceum im. Stefana Batorego: Kacper Łęcki, Piotr Molenda, Franciszek Oleksiak, Michał Romaniuk wraz z nauczycielem matematyki p. Zbigniewem Luchcińskim oraz koordynatorem wymiany międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego panią dr Aleksandrą Jarczewską w dniach 11-18 grudnia 2016 r. uczestniczyli w edukacyjnym wyjeździe do Chicago. Uczniowie po imponującym sukcesie w zeszłorocznych Międzynarodowych Zawodach w Modelowaniu Matematycznym w Singapurze (Singapore International Mathematical Challenge) zostali zaproszeni na Northeastern Illinois University, do udziału w warsztatach z modelowania matematycznego i statystycznego (Mathematical and Statistical Modeling of Complex System).

Warsztaty były organizowane w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Chicago, SGH i Wydziałem Matematyki UW. Przeznaczone są głównie dla studentów, dlatego zaproszenie naszych licealistów jest dla szkoły i uczniów szczególnym wyróżnieniem.

W Maine East High School uczniowie mieli możliwość rozmawiać na temat szkolnictwa w USA i w Polsce z uczniami i ich nauczycielami oraz uczestniczyć w zajęciach z matematyki. W trakcie spotkania Batoracy zaprezentowali swoje osiągnięcia z Singapuru amerykańskim kolegom, przez których zostali bardzo życzliwie przyjęci.

Przedstawiciele Uniwersytetów Northwestern University i University of Chicago zaprezentowali naszym licealistom historię tych uczelni, specyfikę tamtejszego szkolnictwa wyższego, a także przedstawili możliwości odbycia studiów wyższych na tych uniwersytetach. Uczniowie brali udział w panelach dyskusyjnych: International Exchange Opportunities for Teachers, Faculty and Students, „Mothering Abroad: Empowerment in the Face of Language Barriers and Cultural Dissonance”. W trakcie pobytu w Chicago byli gośćmi konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie podczas spotkania świąteczno – noworocznego rozmawiali z młodzieżą i studentami polskiego pochodzenia.

Dziękujemy p. Joannie Gospodarczyk - Dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy za finansowe wsparcie i zaufanie jakim zostali obdarowani uczniowie.