13 stycznia 2017

Klasy biologiczno-chemiczne Liceum Batorego pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13 stycznia 2017 r. została podpisana umowa patronacka o współpracy dydaktycznej  z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM). Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego umowę podpisał prof. Krzysztof Filipiak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – absolwent Liceum Batorego a ze strony Liceum, dyrektor Barbara Kordas. W uroczystości podpisania umowy wzięła udział dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, która będzie koordynować działania w ramach umowy patronackiej.

Zgodnie z zawartą umową patronat, którym została objęta Szkoła potrwa trzy lata i umożliwi uczniom z klas licealnych biologiczno-chemicznych  m.in. uczestniczenie w wybranych wykładach prowadzonych na WUM, dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych oraz udział w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet  i wykładach specjalnie dedykowanych licealistom.

Podczas pierwszego spotkania zorganizowanego przez zespół Biura Informacji i Promocji WUM, uczniowie Batorego zostali zapoznani z ideą programu raz ofertą edukacyjną WUM. O kształceniu na Wydziale Nauki o Zdrowiu opowiedziała licealistom dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego. Szczegółową wiedzę dotyczącą nauki na kierunku lekarskim i ratownictwie medycznym przedstawili  studenci.  Dr Henryk Rebandel, sekretarz uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wyjaśnił licealistom zasady rekrutacji i kryteria naboru.

Spotkanie poprowadził Michał Cegiełkowski, koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.

Wizyta uczniów Liceum im. Stefana Batorego rozpoczęła współpracę WUM z warszawskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, która ma zaowocować wzrostem poziomu edukacji w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na marzec.